Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ας ανεμίζουν τα ιδανικά..

Φυσούσε ωραίος άνεμος, ζωογόνος..
Χαρά Θεού.
Ανέμιζαν οι σημαίες, οι δηλωτικές τους Γένους..
Οι σημαίες της Παραδόσεως και των ιδεωδών μας.. 
 Ρίγος συγκίνησης στις ψυχές..

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Όχι άλλη ματαιότητα, όχι άλλη πλάνη..- Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; Ἵνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;
- Πολλοὶ λέγουσι· τίς δείξει ἡμῖν τὰ ἀγαθά;
- Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε.
Ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου.
Ψαλμός δ’ 3, 7-8

- Αχ, άνθρωποι, άνθρωποι.. Βαριές και χαμαίζηλες οι ψυχές σας, στενός ο νους σας.
Φέρεσθε ακατάσχετα προς το μάταιο, κυνηγάτε παθιασμένα το ό,τι ψευδές και πλάνο. 
Ως πότε; Δεθα ανανήψετε ποτέ,δεθα συνετισθείτε, τουλάχιστον απ'όσα πάσχετε;
- Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται μέσα στα αδιέξοδά τους: Ποιος επιτέλους θα βρεθεί να μας φανερώσει κάτι καλό, να πάρουμε μια ανάσα απ’αυτήν την ταλαιπωρημένη ζωή μας, ποιος θα μας προσφέρει όχι πια κούφια λόγια, μα το γνήσιο και αληθινό;
- Κι εμείς, Κύριέ μου, στρεφόμεθα σε Σένα ευγνωμονικά. Νιώσαμε το πρόσωπό μας να αναλάμπει από την παρουσία Σου, να καταυγάζεται από το Φως Σου, από τη Χάρη Σου, που ευδόκησες κάθε στιγμή να μας περιλούζει..  Έδωσες τέτοια πληρότητα και μεθυστική γαληνή ευφροσύνη στις ψυχές μας.. Δόξα Σοι.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Εορτή της Αγ.ΆννηςΗ σημερινή Γιορτή της Αγ.Άννης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Πρώτα-πρώτα, δεν είναι η ημέρα της κοιμήσεώς της. Η καθαυτό μνήμη της είναι στις 25 Ιουλίου.

Εδώ εορτάζουμε την σύλληψή της. Και συγκεκριμένα, όχι την δικη της σύλληψη, αφού της Δικαίας και Οσίας αυτής ψυχής, της Θεοπρομήτορος, δεν εορτάζουμε ούτε το Γενέσιον!

Σήμερα εορτάζουμε την Σύλληψη στα οσιακά γεροντικά σπλάγχνα της Θεοπρομήτορος Άννης, την Σύλληψη της Πανάγνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου!

Σχετικά με το Πάντιμο και Προσκυνητό Πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου, που ενανθρώπησε, εορτάζουμε περίλαμπρα και την θεία Γέννησιν εν ανθρώποις, τα Γενέθλια του Σωτήρος, όπως λέμε, και επίσης την υπερφυή Σύλληψίν Του εις την πάναγνον γαστέρα της Θεομήτορος, τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου.

Κατά ανάλογο τρόπο, στα δύο άλλα μοναδικά πρόσωπα της Ιστορίας και διακόνους της Θείας Οικονομίας, την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Τίμιο Πρόδρομο, εορτάζουμε τα «γενέθλια» (τα οποία, για να μην συμπίπτει το όνομα με τον Μόνον Κύριον και νέον Γενάρχην της Ανθρωπότητος, τα λέμε: Γενέσιον ή κατ’εξαίρεση στην Παναγία, στον ενικό αριθμό, Γενέθλιον) 24 Ιουνίου του Προδρόμου, 8 Σεπτεμβρίου της Θεοτόκου.   Και κατ’αναλογίαν επίσης, 23 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την Σύλληψιν του Προδρόμου και 8 Δεκεμβρίου (σήμερα) την σύλληψιν της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι οποίες -σημειωτέον- ετελέσθησαν με φυσιολογικό τρόπο, μολονότι οι γονείς ήσαν υπερήλικες και ιδιαζόντος όσιοι, οπότε δεν λειτούργησε εγκόσμιο πάθος αλλά ιερώτατα αισθήματα κατανύξεως, ενθέου και εμφόβου υπακοής εις τον Θεόν.

Άλλου Αγίου δεν εορτάζουμε Γενέθλια, ούτε Σύλληψιν, φυσικά. Γι’αυτό και οι πιστοί δεν είναι ακριβές και ορθόν κατά την Παράδοσή μας να εορτάζουν Γενέθλια, αλλά τον Άγιό τους ή άλλως την Βάπτισή τους, τα εν Χριστώ Γενέθλια..

Ο δίκαιος Ιωακείμ; Πότε εορτάζεται; Στις 9 Σεπτεμβρίου, την επομένην της γεννήσεως της Αειπαρθένου,μαζί με την σύζυγόν του Άνναν, κατά το ειωθός της «Συνάξεως» των δευτερευόντων προσώπων ενός μεγάλου ιερού γεγονότος.

Και κάτι άλλο είναι ανάγκη να τονίσουμε. Σήμερα, μαζί με την Θεοπρομήτορα Άνναν, εορτάζουμε επίσης και την δικαίαν Άνναν, την μητέρα του Προφήτου Σαμουήλ, την επονομαζομένην «Ωδικωτάτην» (επειδή συνέθεσε την γλυκύτατη Ωδήν, που ευρίσκεται στην Π.Διαθήκη και έχει ενταχθεί στην γ’ Ωδή όλων των Κανόνων της Εκκλησίας μας). Γιατί εορτάζεται αυτήν την ημέραν; Ωρισμένα Βιβλία Αγίων την τοποθετούν στις 23 Ιουλίου (βλ.Γ.Πιπεράκη.Πανάγιον)

Απάντηση: Και στις δύο εορτές της επηρεάζεται από την συνώνυμόν της. Και την ακολουθεί. Επειδή η Αγ.Άννα του Σαμουήλ υπήρξε σε χρόνους, όπου η ημερολογιακή ακρίβεια δεν μας μετεδόθη, οι Πατέρες συνήψαν αυτήν με την Θεοπρομήτορα. Ως ένα, τρόπον τινα, προεικόνισμα εκείνης. Και αυτή ήτο στείρα και αυτή συνέλαβεν εν γήρατι και αυτή προσέφερε στον κόσμο τέκνον, που έμελλε να ωφελήσει τα μέγιστα τον λαόν του Θεού και την ανθρωπότητα περαιτέρω. 

Είχα ξαναγράψει, και το είχα λησμονήσει. Αυθόρμητα και πηγαία μου ήρθε πάλι ο πόθος, η σκέψη, ο στοχασμός.. 
http://epoikodometica.blogspot.gr/2015/12/blog-post_9.html