Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

περιρρέουσα ατμόσφαιρα..Υπάρχουν μαύρα σύννεφα
Αλλά υπάρχουν και λευκά.
Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι και τα δύο είναι «επιθετικά».
Και αναμετριώνται.
Τα λευκά φαίνονται σα σε μειονεκτική θέση.. Είναι σε χαμηλότερο επίπεδο.
Ωστόσο, είναι πιο πυκνά και πιο δυναμικά..
Αυτά θα νικήσουν!