Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

Γονυκλισία

Το να γονατίζουμε στη Θ.Λειτουργία, δεν είναι αξιοπρεπές, βρε παιδιά. 
Μήν το κάνουμε σαν κάποιες γυναικούλες, σαν κάποιες λαϊκές επαρχιώτισσες γιαγιές..