Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Β' Νηστειών

Μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας..
Ο Άγ.Γρηγόριος ο Παλαμάς, μυσταγωγός του Ακτίστου Φωτός, εγγυάται την γνησιότητα των βιωμάτων μας και του τελικού προορισμού μας.. 
Έζησε στην πνευματική αναγέννηση των Παλαιολόγων. Γεννήθηκε στην Κων/πολη το 1296 και εκοιμήθη στην Θεσ/νίκη το 1359 μΧ.
Ασκήθηκε στο Άγ.Όρος και στην Σκήτη Βεροίας, αφομοιώνοντας άριστα την Ησυχαστική Παράδοση της Ορθοδοξίας, την οποία και διετύπωσε ακριβέστατα. Ονομάσθηκε "Θεολόγος του Ακτίστου Φωτός και της Θεώσεως".
Ήταν εκείνος, που σε ανύποπτο χρόνο έθεσε τα δογματικά θεμέλια της διαφοράς Ορθοδόξων και παπικών, τα οποία αξιοπίησε έναν αιώνα αργότερα (1431) ο Αγ.Μάρκος, Επίσκ. Εφέσου ο Ευγενικός (γενν:1392- κοίμηση: 1444). 
Για το λόγο αυτό, οι παπικοί δε θέλουν να ακούσουν για Γρηγ.Παλαμά, όταν δε ο Αγ.Νικόδημος ο Αγιορείτης επεμελήθη των έργων του και τα συσκεύασε, προς Τεργέτην για εκτύπωση και διαφωτισμό των Ορθοδόξων, τα κιβώτια εκείνα εξαφανίσθηκαν από προσώπου της γης!..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου