Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Δασικοί Εμπρησμοί

Το έχουμε δει άπειρες φορές το έργο.
Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, ιδίως όμως όταν οι πολιτικές συγκυρίες το "απαιτούν", 
μετά κάποιον καύσωνα, επακολουθούν οι εμπρησμοί..
Ξεραίνεται καλά-καλά η φύση.
Αρχίζουν στη συνέχεια, πολύ φυσιολογικά, οι αέρηδες..

Και, νά η ευκαιρία!..
 
Μη μου πείτε ότι είναι όλα αυτά τυχαία.
Οργανωμένα με κάθε ακρίβεια. Μαθηματικά!
Δε θέλει καμιά φιλοσοφία..  

Μην επιχειρήσετε να επαναλάβετε την ειρωνεία προς τον τότε Υπουργό (2007) Βύρωνα Πολύδωρα, ότι τάχα φανταζόμαστε επίθεση εξωγηϊνων..
Η πραγματικότητα είναι ωμή.
Κραυγάζει.
Ενδο-γήϊνοι είναι. 

Εχθροί της πατρίδος μας καραδοκούν.
Με μαθημαατική ακρίβεια.
Περιμένουμε και πάλι καινούργιους εμπρησμούς.
Προσεύχεσθε, αδελφοί..Ἀπολυτίκιον εἰς κατάπαυσιν ἐμπρησμῶν.

Ἦχος πλ.α’.  Τὸν Συνάναρχον Λόγον.

ὑπό Χαραλ.Μπούσια.
Βρέμων πῦρ ἀναλίσκον καθάπερ φρύγανα ἡμῶν πατρίδος τὰ δάση σύ πανσθενῇ δεξιᾷ σβέσον, Σῶτερ πολυέλεε Φιλάνθρωπε, θείας Μητρός σου προσευχαῖς ὑπό βάτου ἐν Σινᾷ ἀφλέκτως τῆς καιομένης, προτυπουμένης, καὶ αὔραις ἁγιασμοῦ σου πάντας δρόσισον.
Ἀπολυτίκιον ὑπὲρ διαφυλάξεως καὶ προστασίας τοῦ Ἔθνους ἡμῶν
ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς
(ποίημα Ἰσιδώρας Ἁγιοϊεροθεϊτίσσης)
Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Βασιλεῦ τῆς εἰρήνης, παντοδύναμε Κύριε, σύντριψον ἐχθρῶν πολεμίων, τὰ κακότεχνα σχέδια· κατάβαλε τῆς γῆς τῶν ἰσχυρῶν, τὸ θράσος καὶ τὴν ἄνομον βουλήν, ἐξαιρέτως τῆς Ἑλλάδος διατηρῶν, τὴν ἐθνικήν ἑνότητα. Δόξα τῇ σῇ ἰσχύϊ κραταιέ, δόξα τῇ σῇ χρηστότητι· δόξα τῇ παναγάθῳ πρὸς ἡμᾶς, προνοίᾳ σου Φιλάνθρωπε.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου