Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ατενίσατε άνω !
"ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν". Λουκ. κα´ 28.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου