Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

28η ΟκτωβρίουΗ Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
δεν είναι απλώς μια ανάμνηση και καύχηση για
στρατιωτική νίκη και ηρωϊσμό των Νεοελλήνων
δεν είναι απλώς μια καταξίωση και τιμή του Έθνους μας

Είναι ευλαβική ανάμνηση θαύματος της θείας Σκέπης της Παναγίας μας
Και
Αναψηλάφηση του θαύματος της ψυχικής εξάρσεως και πίστεως και ευσεβείας και ομοψυχίας του λαού μας, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, δυστυχώς, ποτέ από τότε και πάλι..

Μας τελμάτωσε η «ανασυγκρότηση» την 10ετία του ’50
και η «ανάπτυξη» των επομένων 10ετιών.. (όπου σκοπίμως και εντέχνως και δολίως μας ενέβαλαν οι ισχυροί της γης)Ας αναβαπτισθούμε, λοιπόν, τώρα.
Ας ικετεύσουμε τον Πανάγιο Θεό, με τις πρεσβείες και μεσιτείες της Παναχράντου,
Να συνέλθουμε..
Και να ξαναζήσουμε -είθε με όχι τόσο οδυνηρές συνθήκες- αυτήν την πατροπαράδοτη ευσέβεια και την ομοψυχία..
Να ανακτήσουμε την χαμένη μας Τιμή και Ελευθερία..

Ἀπολυτίκιον ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους ἡμῶν
 (ποίημα Ἰσιδώρας Ἁγιοϊεροθεϊτίσσης)
Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Βασιλεῦ τῆς εἰρήνης, Παντοδύναμε Κύριε, σύντριψον ἐχθρῶν πολεμίων, τὰ κακότεχνα σχέδια· κατάβαλε τῆς γῆς τῶν ἰσχυρῶν, τὸ θράσος καὶ τὴν ἄνομον βουλήν, ἐξαιρέτως τῆς Ἑλλάδος διατηρῶν, τὴν ἐθνικήν ἑνότητα. Δόξα τῇ σῇ ἰσχύϊ κραταιέ, δόξα τῇ σῇ χρηστότητι· δόξα τῇ παναγάθῳ πρὸς ἡμᾶς, προνοίᾳ σου Φιλάνθρωπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου