Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Τα Άγια ΝήπιαΌταν οι Μάγοι δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη, για να του πουν πού βρίσκεται ο Χριστός, ο μοχθηρός αυτός βασιλιάς μηχανεύθηκε άλλο σχέδιο, για να εξοντώσει το Θείο Βρέφος.
Είχε ακούσει ότι, σύμφωνα με τις Γραφές, τόπος γέννησης του Χριστού θα ήταν η Βηθλεέμ.
Επειδή όμως δε γνώριζε ποιός ήταν ο Ιησούς και αν βρισκόταν μέσα στη Βηθλεέμ ή στα περίχωρα της, και επειδή συμπέρανε ότι το παιδί θα ήταν κάτω από δύο χρονών, έδωσε διαταγή να σφαγούν όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, μέχρι της ηλικίας των δύο ετών.
Η σφαγή έγινε ξαφνικά, ώστε να μη μπορέσουν οι οικογένειες να απομακρυνθούν με τα βρέφη τους. Και οι δυστυχισμένες μητέρες είδαν να σφάζονται τα παιδιά τους μέσα στις  ίδιες τις αγκαλιές τους.
Η χριστιανική Εκκλησία, πολύ σωστά ανακήρυξε Άγια τα σφαγιασθέντα αυτά παιδιά, διότι πέθαναν σε μια αθώα ηλικία και υπήρξαν οι πρώτοι Μάρτυρες του χριστιανισμού!.

Την βρεφοκτονία αυτή αναφέρει ο Ιστορικός Μακρόβιος, Βιβλ. Β' κεφ. δ' των Χρονικών, που έζησε επί Θεοδοσίου του Μεγάλου 348 μ.Χ. λέγων, ότι ο Ηρώδης μεταξύ των πολλών άλλων νηπίων φόνευσε και το γιο του Αντίπατρο! Μάλιστα ελέχθη και το εξής λογοπαίγνιο: «Κρεῖσσον Ἡρώδου ὗα εἶναι ἢ υἵα», που σημαίνει «καλύτερα να είναι κάποιος γουρούνι του Ηρώδη παρά γιος του», διότι τον μεν γιο του τον θανάτωσε, το γουρούνι του όμως το διατηρούσε αλώβητο, ως δήθεν τηρητής του Μωσαϊκού Νόμου.
Αδελφοί Χριστιανοί, τα έχουμε ανάγκη τα Άγια Νήπια. Ας είναι μικρά. Έχουν μεγάλη δόξα, γι' αυτό και λέμε, όταν τα μνημονεύουμε, «των αγίων ενδόξων Νηπίων των εν Βηθλεέμ αναιρεθέντων».
Στον ουρανό τώρα που βρίσκονται, δεν είναι πια νήπια, γιατί στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε όλοι μία ηλικία.
Ας πρεσβεύουν και για μας στον Κύριο, να νηπιάζουμε στην κακία και να αξιωθούμε να δούμε την λαμπρή τους δόξα στον ουρανό. Αμήν.

Τμήματα των Ι.Λειψάνων τους διαφυλάσσονται στην Μονή Αγ.Διονυσίου εν Άθω.

 

στην κορυφή της Εικόνος απεικονίζεται η Ελισάβετ με τον Τιμ.Πρόδρομον
Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική:
Ο Ηρώδης καθόρισε την ηλικία των προς σφαγήν νηπίων «από διετούς και κατωτέρω», σύμφωνα με τον χρόνον «ον ηκρίβωσε παρά των Μάγων».
Πράγματι, οι Μάγοι είδαν τον Αστέρα με την Γέννηση του Χριστού, καθώς η Ανατολή Ανατολών έφερε και την ανατολή του αστέρα.
Οδοιπόρησαν περίπου ένα χρόνο, μέχρι να φθάσουν στην Βηθλεέμ. Γι’αυτό, φυσικά, δεν βρήκαν στο Σπήλαιο και στην φάτνη των αλόγων τον Νεοτεχθέντα Βασιλέα του Κόσμου, αλλά «εις την οικίαν» (Ματθ.β’11).
Ο Ηρώδης, για να είναι σίγουρος, πρόσθεσε και άλλο ένα χρόνο, και διέταξε να εξολοθρευθούν τα νήπια έως 2 ετών.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Τίμιος Πρόδρομος, ως μεγαλύτερος του Κυρίου κατά 6 μήνες, ήταν 1,5 έτους περίπου. Και έμενε στα περίχωρα της Βηθλεέμ, «εις την ορεινήν».
Αλλά δεν εσφάγη! Είχε άλλη αποστολή..
Πώς έγινε αυτό;
Η μητέρα του η Ελισάβετ, εναγώνια για την τύχη του αγίου παιδιού της, παρακάλεσε έναν βράχο να ανοίξει και να την δεχθεί μαζί με το βρέφος της, ώστε να προστατευθούν από την μανία των στρατιωτών.
Μην ξεχνούμε ότι για το νήπιο εκείνο είχε προφητευθεί: από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ: «πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρήσονται, έσται γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου, και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού,και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, επιστρέψαι καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσαι Κυρίω λαόν κατεσκευασμένον». (Λουκ.α’14-17)
Και από τον θεοκίνητο Ζαχαρία: «Και συ, παιδίον, προφήτης Υψίστου κληθήση. Προπορεύση γαρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσαι οδούς αυτού, του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού  εν αφέσει αμαρτιών αυτών δια σπλάγχνα ελέους Θεού ημών, εν οις επεσκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους, επιφάναι τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις, του κατευθύναι τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης». (Λουκ.α’76-79)
Αυτό το γεγονός αποτυπώθηκε σε 2 Τροπάρια της σημερινής Ακολουθίας, τα οποία και παραθέτω.
Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Νηπίων.
Ἦχος πλ. δ´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος.
Κλαίει ἡ Ῥαχὴλ τὰ Νήπια· ἐν τῇ Ῥαμᾷ δὲ φωνή, νῦν μεγάλη ἀκούεται· ὁ Ἡρώδης μαίνεται, καὶ ἀθέως φρυάττεται· ὁ Ἰωάννης φεύγει ἐν ὄρεσι· λίθος Μητέρα σὺν τέκνῳ δέχεται· ὁ Ζαχαρίας δέ, ἐν Ναῷ φονεύεται· ὁ δὲ Χριστός, φεύγει ἀφεὶς ἔρημον, Ἑβραίων οἴκημα.
Δόξα. τῶν Νηπίων. Ἦχος πλ. δ´.
Ἀνδρέου Κρήτης
ρώδης ὁ παράνομος, θεωρῶν τὸν ἀστέρα, ὑπὲρ πᾶσαν κτίσιν λαμπρότερον, ἐταράττετο, καὶ γαλακτοτροφούμενα Βρέφη, ἐξ ἀγκαλῶν μητρικῶν ἀφήρπαζεν. Ἡ δὲ Ἐλισάβετ, λαβοῦσα τὸν Ἰωάννην, πέτραν παρεκάλει· Δέξαι Μητέρα μετὰ τέκνου. Ὄρος ἐδέξατο τὸν Πρόδρομον· φάτνη ἐφύλαττε τὸν θησαυρόν, ὃν ἀστὴρ ἐμήνυσε· Μάγοι προσεκύνουν, Κύριε δόξα σοι.

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Νηπίων.
(Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)
Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.
ς θύματα δεκτά, ς νεόδρεπτα όδα, κα θεία παρχή, κα νεόθυτοι ρνες, Χριστ τ σπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, γν Νήπια, τήν του ρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα, κα δυσωποντα παύστως, πρ τν ψυχν μν.

Η Μονή Αγίων Νηπίων

Μοναδική στον κόσμο!!
 
Η Ιερά Μονή των Αγίων Νηπίων ιδρύθηκε το έτος 2000, με την ευλογία του τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας και νυν Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, και είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Νηπίων που θανατώθηκαν από τον Ηρώδη κατά τους χρόνους της γεννήσεως του Χριστού.
Τα εγκαίνια του Καθολικού της Μονής, τελέσθηκαν από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο την 17η  Νοεμβρίου του έτους 2007. Σήμερα η Ιερά Μονή Αγίων Νηπίων αριθμεί 5 μοναχές.

Ώρες για το κοινό :
Θερινή περίοδο     09:00-12:00 & 17:00-20:00
Χειμερινή περίοδο 09:00-12:00 & 16:00-18:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2263 0 51 580 - 69 44 703 090

 Η Ιερά Μονή βρίσκεται στο 45ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, στο χωριό Οινόη Αττικής (πριν τα Βίλλια) και κοντά στο Ιστορικό Μοναστήρι του Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου