Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Ύμνος προς τον Ενανθρωπήσαντα


η Θεοτόκος προς τον Λυτρωτήν:


Σσον κόσμον, Σωτήρ· τούτου γρ χάριν λυθας·
στσον πάντα τ σά· τούτου γρ χάριν λαμψας
μο κα τος μάγοις κα πάσ τ κτίσει·
δο γρ μάγοι, ος νεφάνισας τ φς το προσώπου σου,
προσπίπτοντές σοι δρα προσφέρουσι
χρήσιμα, καλά, λίαν ζητούμενα·
ατν γρ χρζω, πειδ μέλλω
π τν Αγυπτον μολεν κα φεύγειν σν σοί δι σέ͵
δηγέ μου, υέ μου, ποιητά μου, πλουτιστά μου͵
παιδίον νέον, πρ αώνων Θεός.

Ρωμανου Μελωδου. Κοντάκιον Χριστουγέννων. παράγρ.24 Σῶσον κόσμον, Σωτήρ· τούτου γὰρ χάριν ἤλυθας·
στῆσον πάντα τὰ σά· τούτου γὰρ χάριν ἔλαμψας.

Σημειώνω ιδιαιτέρως την φράση αυτή:
Σώσε τον κόσμο σου, Ιησού Χριστέ, ο Σωτήρ του κόσμου.
Γι’αυτό άλλωστε δεν ήρθες στον κόσμο μας;
Όλα τα σχέδιά Σου, τα πάνσοφα και φιλάνθρωπα,
Θεμελίωσέ τα, οικοδόμησέ τα, στερέωσέ τα,
Προς ωφέλειαν ημών των ταλαιπώρων, που μόνο γκρεμίζουμε..
Επίμενε στο θέλημά Σου, το Άγιο και Προσκυνητό,
και μη λογαριάζεις την αλλοφροσύνη μας,
που θέλουμε να στήσουμε τα δικά μας ανόητα και ολέθρια θελήματα..
Γι’αυτό άλλωστε δεν είναι, που έλαμψες στην Οικουμένη
και μας χάρισες τη νηφαλιότητα, τη φώτιση,
τη σωστή τοποθέτηση απέναντι στη ζωή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου