Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Τρεις Παίδες Προστάται Πυροσβεστικής17 Δεκεμβρίου 2015

Το Πυροσβεστικό Σώμα γιορτάζει τους Άγιους Προστάτες του Τρεις Παίδες εν Καμίνω.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος !!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους Συμβασιούχους, τους Μόνιμους, Πενταετείς και Εθελοντές Πυροσβέστες μας !!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
σε αυτούς που καθημερινά, όλο τον χρόνο, νύχτα και μέρα, προστατεύουν τις ζωές, τις περιουσίες των πολιτών και τον φυσικό πλούτο της Πατρίδας μας.
Ομοίως και στους παλαιμάχους του Σώματος, οι οποίοι και αυτοί δίνουν το «παρών» στον ευγνώμονα και ευλαβικό πανηγυρισμό.
 Στη μακρόχρονη πορεία προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, μαζί με το φιλότιμο του Έλληνα Πυροσβέστη, ευτυχώς υπάρχει και το χέρι της Θείας Προστασίας για να αντισταθμίζει την υψηλή επικινδυνότητα και την έλλειψη των μέσων.
Η Πυρoσβεστική οικογένεια σύμφωνα με την εθνική μας παράδοση βρήκε στα πρόσωπα των «Αγίων Τριών Παίδων των εν τη Καμινω βληθέντων και θαυμαστώς διασωθέντων» τους ακοίμητους προστάτες, που μεσιτεύουν διαρκώς στον Ύψιστο για την προστασία τους στη δύσκολη αναμέτρηση με τις απειλητικές και παμφάγες φλόγες των πυρκαγιών.
Οι Άγιοι Τρείς Παίδες αναγνωρίζονται ως προστάτες Άγιοι του Πυροσβεστικού Σώματος και η 17η Δεκέμβρη καθιερώνεται ως η επίσημη ημέρα δοξολογίας και εορτασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

οι Άγιοι Τρείς Παίδες εν Καμίνω, Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος

«Προστάται θερμοί, πυροσβεστών υπάρχοντες, ω Παίδες Θεού
και θείοι αντιλήπτορες, πυροσβεστών επαρήγετε αεί τω Σώματι, και
δύναμιν και θάρρος αεί τούτοις παρέχετε, ορμώσι πρός τήν σβέσιν
πυρκαϊών, μη ελλείπητε Άγιοι ότι υμάς αντιλήπτηρας και θερμούς εν
παντί έχομεν φύλακας. »
Όπως κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου, έτσι και φέτος, τιμούμε, με
θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη, τους Προστάτες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, Αγίους «Τρεις Παίδες εν Καμίνω».
Οι Άγιοι Τρεις Παίδες, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, με τη στάση ζωής
τους αποτελούν ένα διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος, σηματοδοτώντας
τη βαθιά Χριστιανική Πίστη, τη γενναιοψυχία, την τόλμη, την
αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ’ όλα την αγάπη για τον άνθρωπο και τη
διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι οι αρετές που οφείλουμε να επιδεικνύουμε και εμείς, ιδιαίτερα
σήμερα, που η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών δεν αποτελούν απλώς
αίτημα, αλλά κοινωνικό αγαθό και ατομικό δικαίωμα, επειγούσης προτεραιότητος, που η Πολιτεία και ειδικότερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει να διασφαλίζει.
«Εκτενώς πρεσβεύσατε, υπέρ ευσεβών πυροσβεστών, ενισχύοντες, αυτούς, εν τη κατασβέσει πυρός ολεθρίου.
Τω Σώματι, Παίδες, πυροσβεστών αεί βοηθειτε, των ανδρείως κατά πυρός, ημίν απειλουντος, μαχομένων, οία προστάται ημών ετοιμότατοι ».


Απολυτίκιο. Ήχος β’.
Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος
αναπαύσεως, οι άγιοι Τρεις Παίδες ηγάλλοντο, και ο Προφήτης Δανιήλ, λεόντων
ποιμήν, ως προβάτων εδείκνυτο. Ταις αυτών ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας
ψυχάς ημών.
  Απολυτίκιον Προστατών Πυροσβεστικού Σώματος.
(Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)
Ηχος πλ. α’. Τον Συνάναρχον Λόγον.
Τη του Πνεύματος δρόσω περιχεόμενοι, εν φλογί της καμίνου ου κατεφλέχθητε, οι τρεις Παίδες οι κλεινοί και ενθεώτατοι, Ανανία, Μισαήλ, συν Αζαρία τω σεπτώ, θεράποντες της Τριάδος, Πυροσβεστών οι προστάται και πρεσβευταί ημών προς Κύριον.
ΠΗΓΗ: www.fs.gov.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου