Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Αγία Άννα η Θεοπρομήτωρ

Η Αγία Άννα η Θεοπρομήτωρ εορτάζει μέσα στο χρόνο τρεις φορές.
9 Σεπτεμβρίου, την επομένη του Γενεσίου της Θεοτόκου.
25 Ιουλίου για την Κοίμησή της.
Και σήμερα, 9 Δεκεμβρίου.
παρατηρείστε την έκφραση γηρατειών στο πρόσωπό της
Οι περισσότερες γυναίκες, που φέρουν το όνομά της, εορτάζουν σήμερα. Την "Αννούλα του χιονιά" που λένε οι Κύπριοι..
Και μαζί της έλκει και την άλλη Άννα, την Ωδικωτάτη, μητέρα του Προφ.Σαμουήλ, για να εορτάσουν μαζί..
Γιατί άραγε υπερέχει αυτή η γιορτή της;
Διότι αυτή η γιορτή συνδέεται άμεσα με την Παναγία και περαιτέρω με την Ενανθρώπηση του Σωτήρος. Είναι, θα λέγαμε, ο άλλος Ευαγγελισμός!..
Χαρακτηριστική έκφραση αυτού του εξαιρετικού πανηγυρισμού είναι το εξής Τροπάριο της ημέρας:  
α´ Ὠδή. β´ Κανών τῆς Ἁγίας.
Τ τερπνν παλάτιον Χριστο, ερυχωρότατος τν ορανν ορανς πέρτερος, σήμερον εσδέχεται δι᾿ ντεύξεως, τν βάσιν τς πάρξεως, τς παγγελίας χούσης σάλευτον τν κβασιν.
Το θαυμάσιο και πανέμορφο, το πανευφρόσυνο, Ανάκτορο του Χριστού, ο ουρανός ο τόσο ευρύχωρος και των αισθητών ουρανών ανώτερος, η Παναγία μας, σήμερα λαμβάνει την βάση της ύπαρξής της, ενώ η υπόσχεση του Θεού για την θεία Ενανθρώπηση, που θα επακολουθήσει, έχει θεμελιωμένη και ασάλευτη την έκβαση, πρόκειται σίγουρα να εκπληρωθεί.

Το ιστορικό της εορτής της «Συλλήψεως της Αγίας Άννης»
Πώς καθιερώθηκε η εορτή
      Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ.Φίλια:
«Τὰ αἴτια καὶ οι χρονικοὶ παράμετροι τοῦ ἡμερολογιακοῦ καθορισμοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ διερευνηθοῦν πλήρως. 
Θὰ ἀναμείνουμε, μᾶλλον, τὰ δεδομένα καθορισμοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου), ἐκ τῆς ὁποίας προφανῶς καθορίστηκε ἡ κατὰ ἐννέα μῆνες ἐνωρίτερον (περίοδος κυήσεως) ἡμερομηνία τῆς 9ης Δεκεμβρίου.
Οἱ πρῶτες μαρτυρίες τελέσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Συλλήψεως ἀνάγονται στὰ τέλη τοῦ 7ου- ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰῶνος. 
Ἔκτοτε, ἡ ἑορτὴ διαδόθηκε εὐρύτατα, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ 12ο αἰ., ὅταν ἐπὶ ὐτοκράτορος Μανουὴλ Κομνηνοῦ ἔλαβε ἐπίσημο κρατικὸ χαρακτήρα".
Ποιοί Εκκλησιαστικοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με την εορτή.
Τὸ ἀρχαιότερο ἐγκώμιο τῆς ἑορτῆς εἶναι “ὁ Λόγος εἰς τὴν Σύλληψιν τῆς Ἁγίας Ἄννης” τοῦ Ιωάννου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου Εὐβοίας (8ος αἰ.) 
Στὸ κείμενο αὐτὸ ἐξιστοροῦνται τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀτεκνία τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννας, μὲ τὴν  απόρριψη τῶν δύο ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ περιβάλλον τους λόγῳ τῆς ἀτεκνίας τους, μὲ τὴ θερμὴ  προσευχὴ τοῦ καθενὸς σὲ διαφορετικὸ τόπο, καθὼς καὶ μὲ τὴν πληροφόρηση τοῦ Θεοῦ ὅτι ἡ προσευχή τους εἰσακούστηκε.
Ἡ ἐγκωμιαστικὴ Ὁμιλία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἐπισήμανση τοῦ Πρωτευαγγελίου τοῦ Ἰακώβου, ὅτι μετὰ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Θεοῦ ἡ Ἄννα συνέλαβε τη Θεοτόκο διὰ τῆς φυσιολογικῆς βιολογικῆς ὁδοῦ.
Παρόμοιες πληροφορίες παρέχει στοὺς Λόγους του περὶ τῆς ἑορτῆς τῆς  Συλλήψεως ὁ Γεώργιος Νικομηδείας (†860), καθὼς καὶ ὁ Ἰάκωβος Μοναχὸς (†1099).
Τὰ γεγονότα περὶ τῆς Συλλήψεως τῆς Θεοτόκου ἐμπλουτίζει ὁ μοναχὸς Ἐπιφάνιος (†1015), ὁ ὁποῖος ὅμως παραθέτει ἐλεγχόμενες πληροφορίες (ὅπως τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ὀνοματοδοσία τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς Συλλήψεως).
 Εὐθύμιος Κωνσταντινουπόλεως (†917) ἀποκαλεῖ τὴν ἑορτὴ τῆς Συλλήψεως ὡς «πρώτη ἀπ᾿ὅλες τὶς ὑπόλοιπες», ὡς «πρόξενο τῆς σωτηρίας» μας καὶ ὡς ἁμαρτήματος. Ὁ ἴδιος ἀναφέρεται στὸν ἐπὶ τῆς «πάταξη» τοῦ «ὄφεως», ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀναιρέσεως τῶν ἐπιπτώσεων τοῦ προπατορικοῦ ἐποχῆς του ἑορτασμὸ τῆς Συλλήψεως, μαρτυρώντας περὶ «χαριστηρίων φωνῶν» οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ «κατώδυνες καὶ πνευματοφόρες ψυχὲς».


          Ιερά Λείψανα της Αγίας  Άννης.
η Σκήτη της Αγ.Άννης από ψηλά 
Στο Άγιο Όρος, στη Σκήτη της Άγιας Άννας, σώζεται μέρος από το αριστερό πόδι της Άγιας, που ευωδιάζει και αγιάζει αυτούς που πηγαίνουν και το προσκυνούν.

Σκήτη Αγ.Άννης.Στο κέντρο στο βάθος το Κυριακό
Οι Αγιαννανίτες μοναχοί φυλάσσουν το σεπτό Λείψανο της με απεριόριστη πίστη και ευλάβεια, ενώ στην καθημερινότητα τους η Αγία Άννα φαντάζει σαν να είναι ένα προσφιλές και πολύ αγαπητό και κοντινό τους πρόσωπο, που διάγει μαζί τους την καθημερινή ζωή, ενώ στις συνομιλίες τους δεν την προσφωνούν τόσο με το όνομα της, αλλά με την γλυκιά επωνυμία «η Γιαγιά», «η Γιαγιά του Χριστού μας». 
από το Κυριακό προς τηνθάλασσα. γαίνεται ο αρσανάς

το Κυριακό απο την εξωτ.πλευρά του Ιερού Βήματος

στην μικρή πλατεία έξωθεν του Κυριακού
Πολλά θαύματα συνοδεύουν την ιστορία αυτού του ιερού Λειψάνου μα και την ευλάβεια του κόσμου στην Αγία και Θεοπρομήτορα Άννα, αλλά και την επίκληση του ονόματος της στην λύση των δεσμών της ατεκνίας και την απόκτηση παιδιού. Συνάμα, πολλά είναι και τα μωρά αυτά, που φέρουν το όνομα της, ή αυτό του ομοζύγου της Ιωακείμ, αφού προήλθαν από το θαύμα της ιδιαιτέρας ευχής της για την λύση των δεσμών της ατεκνίας. 
στην άκρη της Σκήτης η καλύβη των Καρτσωναίων

η ρεματιά της Μικράς Αγίας Άννης

στο Ναό της Μικράς Αγ.Άννης
Επίσης στο Άγιον Όρος και στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου βρίσκεται άφθορο μέρος του δεξιού ποδός και κνήμης της Αγίας Άννας και φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός, ενώ μέρος της αριστεράς χειρός της Αγίας βρίσκεται στη Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, του Αγίου Όρους.
Ναοί
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ίδρυσε περίτεχνο, λαμπρό Ναό προς τιμήν της Αγίας Άννης το 550 μ.χ  στη Κωνσταντινούπολη.
Όλη την Ελλάδα και κυρίως τα νησιά μας κοσμούν μικρά ή μεγάλα εκκλησάκια της Αγίας Άννας, αλλά και μοναστήρια αφιερωμένα σε αυτήν.
Αγ.Άννα Αιγίου
Ενοριακοί Ναοί υπάρχουν στην Αθήνα, στον Ταύρο: οδό Πέτρου Ράλλη, στο Χαλάνδρι: οδό Παπανικολή, στην Κηφισιά-Ν.Ερυθραία: κάτωθεν της οδού Κοκκιναρά. Στο Αίγιο

Ναός Θεοπατόρων, Ανθόκηποι Ευκαρπίας Θεσ/νίκης
(προσφυγικό Συνοικισμό), στην Κατερίνη (μεγάλος νεόκτιστος Ναός), στους Ανθοκήπους Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης (ομοίως νεότευκτος), όπου κάθε Τρίτη μετά την Ακολουθία της Ιεράς Παρακλησεως των Αγίων Θεοπατόρων, διαβάζεται από τους ιερείς μας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άννας υπέρ τεκνοποιΐας, ευτεκνίας, ευτοκίας και καλλιτεκνίας, στα νεαρά ζευγάρια που προσέρχονται στο ναό των Αγίων Θεοπατόρων, των γονέων της Παναγίας, για να τους ζητήσουν με ευλάβεια και συντριβή το Θείο Δώρο της παιδοποιΐας.
Θαύματα Τεκνογονίας
Τα θαύματα των Αγίων μας είναι πολλά και συγκινητικά στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης, αλλά και στην όμορφη γειτονιά των Ανθοκήπων Θεσσαλονίκης, για όσους προσέρχονται με ευλάβεια και πίστη και πόθο στη χάρη της Αγίας Άννης.
Από την εορτή δε της Συλλήψεως της Αγίας Άννης, την 9η Δεκεμβρίου του 2013 και την ευχή της, που διαβάστηκε από τους ιερείς μας στα νέα ζευγάρια, που ήρθαν τότε να πάρουν την ευλογία της, κυοφορούνται την στιγμή αυτή που γράφουμε το άρθρο μας αυτό και σε λίγο, τον Σεπτέμβριο την 9η Σεπτεμβρίου 2014 θα γεννηθούν, πρώτα ο Θεός, εννέα μωρά, εννέα παιδιά, τα παιδιά της Αγίας Άννας και του Αγίου Ιωακείμ, εκ των οποίων τα δύο από αυτά είναι δίδυμα. 

Δείτε ωραία Βιντεάκια:


Ιερά Σκήτη Αγίας Άννης Άθω.


Σκήτη Αγίας Άννης

Αγιον Όρος Αγία Άννα.

Σκήτη Αγ. Άννης

Ιερά Σκήτη Αγίας Άννης. Πανήγυρις 2013.

Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης παρακλητικός κανώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου