Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Οσιομάρτυρες Χοζεβά
Τ Θ το ατο μηνός, Μνήμη τν σίων κα ἐνδόξων Τρισχιλίων Μαρτύρων, Πατέρων κα ββάδων, τν ν τ Λαύρ το Χοζεβ ναιρεθέντων π τν Περσν ν τει χιδ (614).
Στίχοι.
σκητν κρίνα, Χοζεβται Πατέρες,
χθρν μιαρν νρέθητε σπάθαις.
Διπλον ον στέφος κ Θεο εληφότες
μυστικς χαρς γεύθητε ν πόλ.

Οτοι ο θεοφόροι Πατέρες κα ββάδες τς ερς Λαύρας το Χοζεβ, τρες χιλιάδες τν ριθμόν, στυγνς νρέθησαν κατ τν νελέητον πιδρομν τν Περσν ν τει 614 μ.Χ. Α ρδα τν βαρβάρων ατν σε λλη πληγ κρίδος πέπεσον π τς Μονς κα τν πέριξ ατς κελλίων προκαλοσαι παντελ ρήμωσιν κα πώδυνον θάνατον τν γκαταβιούντων σκητν. Τ πάντιμον αμα τν Πατέρων ἔῤῥευσε κρουνηδν κα τ σώματα ατν κάλυψαν πασαν τν ρημικν πιφάνειαν τς κοιλάδος το Χοῤῥάθ.
μα τ πομακρύνσει τν Περσν, ο ναπομείναντες Πατέρες, πιστρέψαντες κ τῶν καταφυγίων ατν, περισυνέλεξαν μετ κλαυθμν κα δυρμν τ τίμια σώματα τν ναιρεθέντων συνασκητν ατν, τινα κα ναπέθεσαν ντς ερυχώρου σπηλαίου εσχημόνως κα κατ ερατικν τάξιν. Καλύψαντες τν εσοδον το σπηλαίου δι λίθων, προσεπάθησαν πως ποκρύψωσι τοτο κ τινος μελλοντικς πιδρομς κα βεβηλώσεως ατο.
Κεκρυμμένου θεν ντως το σπηλαίου π αἰῶνας πολλούς, ηδόκησεν Θες πως τοτο ερεθ ν τος σχάτοις χρόνοις π Γέροντός τινος καλουμένου Βαρσανουφίου. Οτος κ τς κπεμπομένης κ το σπηλαίου ἀῤῥήτου εωδίας δηγήθη ες τν νακάλυψιν ατο κα τν κατακειμένων νδον ατο ἱερῶν λειψάνων τν Πατέρων πρς δόξαν Θεο κα οκοδομν κα νίσχυσιν τν πιστν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου